Miasto Ustroń

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej i Poradnia chirurgii ogólnej

43-450 Ustroń, ul. Mickiewicza 1
Tel. 33 854 24 52
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl