Miasto Ustroń

Polski Związek Wędkarski – Okręg Bielsko- Biała, Koło Ustroń- Wisła

43-450 Ustroń, ul. Wiślańska 1
Tel.  601 821 150

Osoba do kontaktu:
Władysław Sanecki - Prezes
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl