Miasto Ustroń

Pogotowie ratunkowe

43-460 Wisła, ul. Dziechcinka 4
Tel. 33 855 25 68
Tel. 999
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl