Miasto Ustroń

OSP Ustroń- Polana

43-450 Ustroń, ul. Wczasowa 1
Tel. 33 854 22 60, 668 662 167
E-mail: osppolana@o2.pl
Strona www: ustron-polana.osp.org.pl

Osoba do kontaktu:
Józef Gajdzica - Prezes
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl