Miasto Ustroń

OSP Ustroń- Nierodzim

43-450 Ustroń, ul. Szeroka 5
Tel. 33 854 35 40, 668 662 169
E-mail: osp.nierodzim@gmail.com
Strona www: nierodzim.osp.org.pl

Osoba do kontaktu:
Władysław Zieliński - Prezes
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl