Miasto Ustroń

Międzyszkolny Klub Sportowy „Ustroń”

43-450 Ustroń, ul. Daszyńskiego 31
Tel. 33 854 56 62
E-mail: gim1ustron@wp.pl

Osoba do kontaktu:
Leszek Szczypka - Prezes
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl