Miasto Ustroń

Koło gospodyń wiejskich w Nierodzimiu

43-450 Ustroń, ul. Skoczowska 143
Tel. 605 166 631
E-mail: mrogowskakujawa@interia.pl

Osoba do kontaktu:
Halina Kujawa - Przewodnicząca
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl