Miasto Ustroń

Koło Gospodyń Wiejskich w Lipowcu

43-450 Ustroń, ul. Lipowska 197
Tel. 606 463 091
E-mail: olga_grzegorz2@wp.pl

Osoba do kontaktu:
Olga Kisiała - Przewodnicząca
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl