Miasto Ustroń

Grupa Beskidzka GOPR

43-370 Szczyrk, ul. Dębowa 2
Tel. 33 829 69 00
E-mail: poczta@beskidy.gopr.pl
Strona www: beskidy.gopr.pl

Osoba do kontaktu:
Jerzy Siodłak - Naczelnik Grupy Beskidzkiej GOPR
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl