Miasto Ustroń

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Urząd Miasta Ustroń
Wydział Spraw Obywatelskich I Zarządzania Kryzysowego
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
43-450 Ustroń, Rynek 1
III piętro, pokój nr 43 i 43 A

Kontakt:
Naczelnik SOiZK Alicja Żyła - kierownik GCZK
Tel. 33 85 79 303
E-mail: alicja.zyla@um.ustron.pl
Inspektor SOiZK Joanna Tetera - dyżurny GCZK
Tel. 33 85 79 345
E-mail: joanna.tetera@um.ustron.pl
Inspektor SOiZK Marcin Chmiel - dyżurny GCZK
Tel. 33 85 79 329
E-mail: marcin.chmiel@um.ustron.pl

Fax 33 85 79 351
Zgłoszenia dotyczące zgromadzeń w postępowaniu uproszczonym przyjmuje Naczelnik SOiZK Alicja Żyła pod nr tel. 33 857 93 03 lub 692 145 281 (dni wolne od pracy).

GCZK funkcjonuje w godz. pracy UM Ustroń tj. od Pn. do Pt. w godz. 7.30 - 15.30.

W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej lub gdy okoliczności tego wymagają - na polecenie Burmistrza Miasta Ustroń może zostać wprowadzony dyżur całodobowy.
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl