Miasto Ustroń

Fundacja Św. Antoniego

43-450 Ustroń, ul. Kościelna 21
Tel. 33 854 17 72
E-mail: fundsa@interia.pl
Strona www: fundsa.ustron.pl

Osoba do kontaktu:
Tadeusz Browiński - Prezes
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl