Miasto Ustroń

Fundacja "Dobrego Pasterza"

43-450 Ustroń, ul. Skalica 1
Tel. 33 854 71 72, 506 127 749
E-mail: biuro@gci.ox.pl
Strona www: fundacjadobregopasterza.ox.pl

Osoba do kontaktu:
Bożena Cuber - Koordynator
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl