Miasto Ustroń

Fundacja dla Zwierząt i Środowiska „Lepszy Świat”

43-400 Cieszyn, ul. Limanowskiego 8/3
Tel. 782 71 77 71
E-mail: biuro@fundacjalepszyswiat.pl
Strona www: fundacjalepszyswiat.pl

Osoba do kontaktu:
Katarzyna Brandys - Prezes
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl