Miasto Ustroń

Chrześcijańska Fundacja „Życie i Misja”

43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 14
Tel. 33 854 45 22
E-mail: fundacja@misja.org.pl
Strona www: misja.org.pl

Osoba do kontaktu:
Agnieszka Karbowiak - Specjalista ds. Promocji
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl