Miasto Ustroń

Informacje odnośnie częściowego zwrotu podatku akcyzowego

Materiał opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl