Miasto Ustroń

Władze Miasta

Burmistrz Miasta Ustroń
Przemysław Korcz

Zastępca Burmistrza Miasta Ustroń
Łukasz Sitek

Sekretarz Miasta Ustroń
Ireneusz Staniek

Skarbnik Miasta Ustroń
Aleksandra Łuckoś

Sekretariat Urzędu Miasta Ustroń
Asystentka Burmistrza Miasta - Martyna Żwak
43-450 Ustroń, ul. Rynek 1
Pokój nr 12, I piętro
Tel. 33 85 79 300
Fax. 33 85 79 330
E-mail: sekretariat@ustron.pl
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl