Miasto Ustroń

Władze Miasta

Burmistrz Miasta Ustroń
Przemysław Korcz

Sekretarz Miasta Ustroń
Ireneusz Staniek

Skarbnik Miasta Ustroń
Aleksandra Łuckoś

Sekretariat Urzędu Miasta Ustroń
Asystentka Burmistrza Miasta - Iwona Bujok
43-450 Ustroń, ul. Rynek 1
Pokój nr 12, I piętro
Tel. 33 85 79 300
Fax. 33 85 79 330
E-mail: sekretariat@ustron.pl
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl