Miasto Ustroń

Biuro Rady Miasta Ustroń

Biuro Rady Miasta
Inspektor - Magdalena Kozłowska
43-450 Ustroń, ul. Rynek 1
Pokój nr 38, II piętro
Tel. 33 85 79 317
Fax. 33 85 79 330
E-mail: radamiasta@ustron.pl
Godziny pracy biura:
od godz. 7.30 do godz. 15.30

Dyżury:
Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącej Rady Miasta
czwartek w godz. od 9.00 do 10.30
Skład Rady Miasta Ustroń: 
VIII kadencja 2018 – 2023 

Sesje Rady Miasta online:

www.radamiasta.ustron.pl
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl